Ny direktör på Urban Harvest i Houston

Den ideella organisationen Urban Harvest i Houston har fått ny ledning. Sandra Wicoff tog över positionen för snart två månader sedan och ser initiativet som en blommande, volontärdriven organisation, mogen för nya möjligheter.

”Organisationens omfattning är mycket större än dess ansikte utåt,” förklarar Wicoff. ”När du tar en hälsokris som fetmaepidemin - och den skrämmande verkligheten av dess påverkan på människor –den financiella integriteten av staden och landet och för dem samman, då påverkas människor till att hitta lokala, hållbara och prisvärda modeller som ger dem god och nyttig mat. Det är ett fantastiskt tillfälle för Urban Harvest att koppla ihop alla dessa punkter och ge bränsle åt synergierna i närsamhället för att få det att genomföra det.”

Urban Harvest arbetar med att bygga trädgårdar i stadsområden fyllda med nyttiga grönsaker och frukter. Det är en icke vinstdrivande organisation som drivs till stor del av volontärer och finansieras primärt av donationer. Syftet är att lära människor om fräsch, god och nyttig mat, hur människor kan odla sina egna frukter och grönsaker. För ett sundare samhälle och en sundare planet.

Förutom grönsaksodling erbjuder de till och från även kurser i mer avancerade ämnen. Dessa inkluderar biodlingar, permakulturdesignoch förnybar energi. De kollektiva resurserna är designade för att vara en verktygslåda för de som vill odla sin egen mat, eller för de som vill bli framgångsrika entreprenörer inom området.

”Jag har varit involverad i samhällsprogram i hela mitt liv,” säger Wicoff. ”Det här är bara ett sätt att tackla ett problem från en annan vinkel. Det finns många människor som har det dåligt, som inte har tillgång till nyttig mat – och de betalar ett skyhögt pris i hälsa och välmående.”

Så nu får vi önska Sandra Wicoff all framgång i hennes ärbara arbete att få världen att grönska!

Mer info om trädgårdar och hur man kan bygga en egen: http://www.flintakonstbetong.se/