Matsvinn i fokus på Mitt Kök-mässan

Miljö och fråga om hållbar utveckling har varit heta samtalsämnen i flera år nu. Diskussionen fokuserar allt som oftast på mängden utsläpp per land eller person när det kommer till bland annat koldioxid. Det är lätt att fokusera endast på de utsläpp som uppkommer i till exempel fabriker eller när folk färdas med fordon som bil och flyg. Något som dock också är en stor miljöbov är utsläppen som vi människor varje dag bidrar med när det kommer till att transportera och frakta mat och råvaror för att få fram produkter till slutkonsumenten.

Faktum är att det idag finns ett problem med ett alldeles för stort svinn kring mat och råvaror hos befolkningen. Vissa uträkningar som har bekräftats som mer eller mindre precisa pekar på att ungefär 72 kilo per person och år går till svinn när det handlar om mat. Detta skulle per dag och per familj på fyra personer innebära att ungefär 0,8 kilo mat går bort helt i onödan. Detta är självklart ett faktum som bidrar till en onödigt hög halt av utsläpp i form av transporter och andra processer som är nödvändiga för att maten ska produceras och kunna handlas i affärerna. Man kan konstatera att en tredjedel av all mat som produceras slängs, vilket är ett faktum som FN och Nordiska ministerrådet nu vill uppmärksamma genom en gemensam utställning som de kommer att anordna på Mitt Kök-mässan.

Utställning ska bidra till ökad medvetenhet

Mässan, som går av stapeln årligen i Stockholm, beräknas detta år locka över hela 40 000 besökare och den ska pågå i fyra intensiva dagar som kommer att handla om alla möjliga aspekter när det kommer till mat och dryck. Under den här mässan ska alltså FN och Nordiska ministerrådet uppmana till en större medvetenhet om svinnet på mat och vilka konsekvenser det har för miljön. Man vill främst bidra till en ökad medvetenhet om detta problem och som en bonus även hjälpa till att ta fram lösningar på hur man kan hantera detta svinn.

Man siktar på att få ned svinnet till en nivå där vi inte längre har onödigt höga utsläpp för mat som faktiskt bara slängs. Man kommer att försöka öka denna medvetenhet med hjälp av en utställning som visar bilder på tydliga exempel av överskott av mat. Denna utställning har redan testats på en annan mässa i Köpenhamn tidigare i år och har visat sig vara lyckad, varför man nu tar samma koncept till Stockholm.

Med på Mitt Kök-mässan var även Altia med en spektakulär monter från DOHRNS. Bilden ovan till vänster.