B-vitamin och Alzheimers sjukdom

Under våren 2013 publicerade en rad brittiska tidningar artiklar som hävdade att B-vitamin kunde förhindra Alzheimers sjukdom. Artiklarna byggde på en studie som genomfördes av forskare vid universiteten i Oxford, Warwick och Oslo. Resultatet av studien tydde på att ett intag av vitaminerna B-12 och B-6 bidrog till att minska förtvinandet av grå hjärnsubstans.

Tidigare studier av Alzheimers sjukdom har visat att bland de personer som utvecklat sjukdomen har vissa områden i hjärnan drabbats av krympande grå hjärnsubstans. De områden som drabbats är de som sitter i hjärnans minnescentrum. Forskarna tror att det är förtvinandet av den grå hjärnsubstansen som leder till nedsatt minnesfunktion och uppmärksamhetsförmåga samt försämrad språkförståelse.

Sjukdomen drabbar främst äldre personer och går inte att bota. Man vet idag fortfarande inte vad som orsakar Alzheimers. Några riskfaktorer tycks dock vara högt blodtryck, hög ålder, höga halter av blodfetter och övervikt. Sjukdomen kan till viss del hanteras med hjälp av bromsmediciner som förstärker de skadade områdena i hjärnan.

Kan då B-vitaminer förhindra Alzheimers? Det är något som B-vitaminstudien inte kunde bevisa. Forskarna var främst intresserade av att studera effekten av B-vitaminer på den grå hjärnsubstansens förtvining. Det visade sig att den processen bromsades betydligt hos de försökspersoner som behandlades med B-vitamin – särskilt hos de patienter som hade höga halter av aminosyran homocystein. Däremot kunde man inte påvisa att ett högt intag av B-vitamin på något sätt skulle minska risken att utveckla Alzheimers sjukdom. Det verkar alltså som att B-vitamin kan ha en bromsande effekt men att det inte kan förhindra sjukdomen helt.

En del kritik har även framförts mot studien. Forskarna som hade hand om projektet har patent på B-vitamin som behandling för Alzheimerpatienter. De kan alltså anses ha ett ekonomiskt intresse av att denna behandling ordineras för Alzheimersjuka.

Den som vill minska risken att drabbas av Alzheimers eller andra demenssjukdomar bör inte sätta allt sitt hopp till B-vitaminer. Motion, en välbalanserad diet och att hålla sin vikt under kontroll är fortfarande de viktigaste komponenterna för den som vill förbli frisk under en längre tid.